Hoorbare Herinneringen

PIJLERMONUMENT (2018)

Viaductpijlers & link geluidsarchief Monument & link to sound archive

Twee pijlers zijn bewaard als tastbare herinnering aan vijftig jaar spoorviaduct door Delft, waarbij de bestrating aangeeft hoe het viaduct ooit liep. Op het Pijlermonument hebben ook hoorbare herinneringen een fysieke plek gekregen: een permanent spoor naar het geluidsarchief.

Two pillars are preserved as tangible reminder of fifty years of railway overpass through Delft, whereby the pavement marks the overpass' former position. On the Pillar Monument, a permanent link to the sound archive, which allows memories to remain audible.

Het Pijlermonument is een initiatief van: / The Pillar Monument is an initiative of:
Simon Huiberts in samenwerking met / in collaboration with: Pact11, Delfia Batavorum, Edith Bijleveld, Wim Weve, Gemeente Delft, Hoorbare Herinneringen, Kunstwacht, Perspektief, Stadsarchief Delft, WeSD, Spoortunnel Delft NU, Fonds1818, Stefan Bok Art, Drielox, Domburg; met medewerking van: / with support of: Jeroen Manders & Onderman, De Burgemeesters; mogelijk gemaakt door: / made possible by: OBS & CCL
Met bijzondere dank aan: / Special thanks to: Jitske ZitmanAstrid KeersJasper van Zwol (WeSD), Annika Hendriksen (Stadsarchief Delft)  & Paul Schulten (Kunstwacht).

GELUIDSARCHIEF / SOUND ARCHIVE

Hoorbare Herinneringen: Donia Jourabchi, Taufan ter Weel & bewoners / inhabitants
In samenwerking met: / In collaboration with: Stadsarchief Delft (Delft City Archives)

KLANKSPOOR

Klankinstallatie bij onthulling van Pijlermonument tijdens Feest in de Spoorzone Delft ‘Van Spoor naar Stad’ (20 januari 2018)
Sound installation at the unveiling of Pillar Monument during event in Spoorzone Delft ‘From Railway to City’ (January 20, 2018)
Gemaakt in samenwerking met: / Made in collaboration with: Marcel Moerenhout
 
 
Spoorviaduct en Molen de Roos, 1967 (Stadsarchief Delft – foto: W.L. van der Poel).
Railway overpass and De Roos Windmill (Delft City Archives – photo: W.L. van der Poel).
 
 
 
Hoorbare Herinneringen op monument (met link naar geluidsarchief, afbeelding van spoorviaduct en haiku van initiatiefnemer Simon Huiberts). 
Audible Memories on monument (with link to sound archive, image of railway overpass and haiku by initiator Simon Huiberts).
 
 
Onthullingsact door Jeroen Manders en Onderman (die ook als eerste Klankspoor activeerde – foto: De Burgemeesters).
Unveiling performance by Jeroen Manders and Underman (who were the first to activate Klankspoor – photo: De Burgemeesters).  
 
 
 
De onthulling van het Pijlermonument (uit de Delftse Post – foto: De Burgemeesters).
The unveiling of the monument (from Delftse Post – photo: De Burgemeesters).
 
 
 
Pijlers gered Pillars saved
Werkplaats Spoorzone Delft, Simon Huiberts & Ruben Lentz (Pact 11).