Hoorbare Herinneringen

PROJECT

Hoorbare Herinneringen is een serie locatiegebonden geluidsprojecten in de Spoorzone Delft gedurende de herontwikkeling van dit gebied. Bewoners en andere makers verkennen samen de veranderende geluidsomgeving en alledaagse ritmes tijdens deze ingrijpende transformatie. De geluiden die zijn verzameld tijdens het proces worden in een openbaar archief ondergebracht. 

Audible Memories is a series of site-specific sound projects in the railway area of Delft during its redevelopment. Inhabitants and other practitioners collectively explore the changing sound environment and everyday rhythms. The sounds collected in the process are included in a public archive.