Hoorbare Herinneringen

DOEL / AIM

Hoorbaar maken van de stad als proces door het verkennen van de alledaagse geluidsomgeving en ritmes van een gebied in verandering.

Making audible urban processes through exploration of the sound environment and rhythms of urban renewal.