Hoorbare Herinneringen

BOUW (2013)

Bouwen en slopen, boren en damwanden trillen Construction and demolition, drilling and resonance
[2013]