Hoorbare Herinneringen

KLANKSPOOR (2018)

Klankinstallatie Sound installation

20 januari 2018. Hoorbare Herinneringen bij onthulling van het Pijlermonument tijdens Feest in de Spoorzone Delft: ‘Van Spoor naar Stad’ – Door een opstelling van zes luidsprekers (hierboven in rood aangegeven) weerklonk het geluid van passerende treinen over het viaduct, waarvan twee viaductpijlers zijn bewaard als monument en lijnen in de bestrating de positie van het viaduct markeren. Een bewegingssensor tussen de viaductpijlers activeerde de karakteristieke spoorgeluiden van deze plek om de ruimtelijke ervaring opnieuw hoorbaar te maken.

January 20, 2018. Audible Memories in the context of the unveiling of the Pillar Monument at event in Spoorzone Delft: ‘From Railway to City’ – Resounding memories of trains passing by on the railway overpass through the city of Delft – of which two pillars were preserved as monument and the current pavement marks its position. Between the two remaining pillars a motion sensor activated different railway sounds of that particular place, sounding through an arrangement of six loudspeakers (marked in red above) to reproduce the spatial experience.

Klankinstallatie door: / Sound installation by: Marcel Moerenhout, Donia Jourabchi & Taufan ter Weel.
 
In samenwerking met: / In collaboration with:
Simon Huiberts (initiatiefnemer / initiator – Pijlermonument), Alwin Snel & Tim Dumaij (productie / production – De Burgemeesters). 
In opdracht van: / Commissioned by: De Burgemeesters, Gemeente Delft / OBS & Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD). 
Met bijzondere dank aan: / Special thanks to: Jitske Zitman & Astrid Keers (WeSD), Annika Hendriksen (Stadsarchief Delft) & Paul Schulten (Kunstwacht).
 
 
In rood aangegeven van links naar rechts: laaggeplaatste luidspreker (1 van de 2) / luidsprekers op statief (3 van de 4) / bewegingssensor tussen viaductpijlers
Marked in red from left to right: speaker at low position (1 out of 2) / speakers on stand (3 out of 4) / motion sensor between pillars
 
 
De onthulling van het Pijlermonument (foto: De Burgemeesters / Spoorzone Delft)
The unveiling of the monument (photo: De Burgemeesters / Spoorzone Delft)
 
 
Technische omschrijving Technical specification
 
 
Spoorviaduct (2013) Railway overpass (2013)