Hoorbare Herinneringen

PUBLICATIE ONDERZOEK

Geluid en ritme in architectuur en stedenbouw.
 
“Rhythm reunites quantitative aspects and elements, which mark time and distinguish moments in it – and qualitative aspects and elements, which link them together, found the unities and result from them.”
- Henri Lefebvre
 
Hoe kan men grip krijgen op het geheel aan processen en relaties die vorm geven aan onze leefomgeving? Wat maakt deze ruimte? Wie maakt de stad? Hoe kunnen elementen worden onderscheiden zonder de relatie tot de anderen en het geheel te verliezen? Deze vragen gaan veel verder dan het veld van architectuur, stedenbouw en kunst, desalniettemin kan het bewustzijn van de geluidsomgeving wel bijdragen aan een zeker grip hierop.
 
Luisteren naar het omgevingsgeluid van een plek accentueert aanwezige activiteiten en soms latente kwaliteiten. De ritmes van het alledaagse leven dat zich daar afspeelt klinken en geven inzicht in de achterliggende maatschappelijke verhoudingen die daar invloed op hebben.
 
Meer informatie over het onderzoek volgt.