Hoorbare Herinneringen

PROJECT

Hoorbare Herinneringen is een serie locatiegebonden geluidsprojecten in de Spoorzone Delft gedurende de herontwikkeling van dit gebied. Bewoners en andere makers verkennen samen de veranderende geluidsomgeving en alledaagse ritmes tijdens deze ingrijpende transformatie. De geluiden die zijn verzameld tijdens het proces worden in een openbaar archief ondergebracht. 

Audible Memories is a series of site-specific sound projects in the railway area of Delft during its redevelopment. Inhabitants and other practitioners collectively explore the changing sound environment and everyday rhythms. The sounds collected in the process are included in a public archive. 

 

CONTEXT

Spoorzone Delft is het gebied rond het Station Delft en het vroegere spoor door de stad. Vanaf 2008 vindt de grootschalige herontwikkeling van het gebied plaats: de aanleg van een spoortunnel en stadspark en de bouw van een nieuw station en stadskantoor, woningen en kantoren. Naast geluidsoverlast en vervuiling door treinverkeer over het spoorviaduct door de stad, was de wens voor uitbreiding van twee naar vier treinsporen de directe aanleiding voor de herontwikkeling – het is een belangrijk knooppunt. De bouw en veranderingen hebben een grote invloed op het alledaagse leven van de inwoners van Delft.
Spoorzone Delft is the redevelopment area of Delft’s main transport hub and former railway and overpass through the city. From 2008 onward, the area is being redeveloped: the construction of a new train station, railway tunnel, municipal office, park, housing and offices. Besides railway noise and pollution, the desire for expansion to four railway tracks was the main reason for this transit-oriented development. Both the construction process and transformation of the area affect everyday life its inhabitants.
 

DOEL / AIM

Hoorbaar maken van de stad als proces door het verkennen van de alledaagse geluidsomgeving en ritmes van een gebied in verandering.

Making audible urban processes through exploration of the sound environment and rhythms of urban renewal.

 
 
 
 

TEAM

Initiatief en artistieke directie: / Initiative and artistic direction: Donia Jourabchi & Taufan ter Weel
Projecten in samenwerking met: / Projects in collaboration with: Linda Ammerlaan, Anique Baltus & Hermen Bijleveld (Studio BNB), Jared Brown, Matthijs M. Jansen, Nour Fawzi, Matteo Marangoni, Anna Mikhailova, Marcel Moerenhout, Jeroen Molenaar, Koen Noordenbos, Ivar Ooms, Jasper Speet, Martha Soria, Enrique Tomas / noTours, Martijn Vogelezang, Dewi de Vree
Website: Arjen Zuidgeest / Goto Media
Horen met Andere Oren workshop: Anar, Bas, Dana, Jules, Julie, Mathis, Tj, Filippos, Igor, Kamiel, Kate, Koralia, Milan, Sarah, Turan

 

PARTNERS

Gebruik de Lege Ruimte, Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD), Spoorzone Delft, Stadsarchief Delft
Project partners: Bestemming 015, Dag van de Architectuur, VAK Delft & De Lange Keizer; Museumnacht Delft; Delft In-Ovatie & Science Centre Delft, Prinsenkwartier, De Burgemeesters, De Kijm & Zonen.
Ondersteund door: / Supported by: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting DOEN, Fonds 1818, sponsors Voordekunst, Gemeente Delft
Met dank aan: / Thanks to: Marjan van Gerwen & Rinske Wessels (Gebruik de Lege Ruimte), Jitske Zitman, Astrid Keers, Simon Huiberts & Berend Jan Berens (WeSD); José Zeldenthuids (Prinsenkwartier); Alwin Snel & Tim Dumaij (De Burgemeesters); Carola van der Heijden (Cultuurvlinder), Erwin van Asbeck & Tanja Klop (Science Centre TU Delft), Annika Hendriksen, Bas van der Wulp, Marjolein Beumer, Astrid Griffioen (Stadsarchief Delft); Gert-Jan Hammes, Joey Derwort & Margreet Verweij (De Lange Keizer); Frank Koenen; Michael Daane Bolier / M&DB Architecten; Raviv Ganchrow, Justin Bennett, Peter Pabon, Kees Tazelaar, Institute of Sonology; Elektronische Werkplaats; Ger Kouwenberg; Heidi Sohn.
 

CONTACT

Donia Jourabchi & Taufan ter Weel: info [at] hoorbare [dot] net