Hoorbare Herinneringen

Hoorbare Herinneringen: Alledaagse Ritmes van de Spoorzone in Transitie is een lokatiegebonden geluidsproject en onderzoek naar de ritmes van de dagelijkse leefomgeving. Het project is een samenwerking tussen bewoners, kunstenaars en de initiatiefnemers. Het maakt deel uit van het Gebruik de Lege Ruimte programma in het Spoorzonegebied van Delft. Werk mee aan het project.

Aural Memories: Everyday Rhythms of the Spoorzone in Transition is a site-specific sound project and collective research on everyday rhythms. The project is a collaboration between inhabitants, local artists or producers and the founders. It is part of the Gebruik de Lege Ruimte program in the railroad area of Delft. Contribute to the project. The full english translation of this website will be available soon.

 

Hoorbare Herinneringen bestaat uit een geheel van deelprojecten op het raakvlak van geluidskunst en stedelijk onderzoek. Het project speelt in op de verandering van het Spoorzonegebied in Delft. Geluiden uit verschillende momenten in deze transformatie worden beluisterd, verzameld en op verschillende manieren ten gehore gebracht. Herinneringen van Delftenaren aan de Spoorzone worden hoorbaar door eigen deelname aan het maakproces. De deelprojecten vinden plaats in de periode van 2012 tot 2017.
 
HOREN MET ANDERE OREN
Kunnen wij de stad beter begrijpen door naar haar te luisteren? Het doel van het project is het hoorbaar maken van de alledaagse leefomgeving. Vanuit een specifieke aandacht voor de geluidsomgeving en dagelijkse ritmes wordt de stedelijke ruimte onderzocht en wordt hierop gereflecteerd. 
Geluid als directe zintuiglijke ervaring speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Hoewel onze huidige samenleving sterk visueel is georiënteerd, blijft geluid essentieel voor primaire zaken als onderlinge communicatie en het waarschuwen voor gevaar. Geluid kan niet los gezien worden van de plek en het moment dat het hoorbaar is. Daarom is het van essentieel belang voor de kwaliteit van de stedelijke ruimte, oftewel onze dagelijkse leefomgeving. 
Het collectieve onderzoek kan de verbondenheid versterken tussen bewoners en dit gebied in verandering. Door gezamenlijk te luisteren naar de leefomgeving kunnen onzichtbare aspecten en verbanden hoorbaar worden. Het kan zorgen voor meer inzicht in het maken van de stad.
 
 
 
 
Het Spoorzonegebied in Delft ligt ter plaatse van het stationsgebied, het huidige treinviaduct langs het historische centrum en het spoor door de stad. Het is een belangrijk knooppunt en as, bestaande uit een treinverbinding door de Randstad die belangrijke landscentra met elkaar verbindt, een tramlijn tussen Scheveningen, Den Haag en Delft en een autoweg. De infrastructuur en verkeersstromen vormen een scheiding tussen het westelijke deel van Delft en de historische binnenstad. Momenteel vindt de grootschalige herontwikkeling van het gebied plaats. Deze bestaat onder andere uit de aanleg van een spoortunnel en stadspark; en de bouw van een nieuw station, stadskantoor, woningen en kantoren. De huidige situatie van bouw en verandering heeft een grote invloed op het alledaagse leven van de omwonenden en de Delftenaar in het algemeen.
 
GEBRUIK DE LEGE RUIMTE
Gebruik de Lege Ruimte is een initiatief van Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) en Techniek Ontmoetingspunt (TOP) met als doel het verzamelen, faciliteren en genereren van tijdelijke invulling aan beschikbare kavels in de Spoorzone Delft tijdens de herontwikkeling van dit gebied. Dit initiatief bood de mogelijkheid tot het indienen van het projectvoorstel voor Hoorbare Herinneringen in december 2011, waarna een traject van overleg en uitwisseling volgde. Op de Dag van de Architectuur 2012 werd een preview van Hoorbare Herinneringen gepresenteerd, gezamenlijk met andere projecten in het kader van Gebruik de Lege Ruimte. In september 2012 werden een aantal plannen, waaronder Hoorbare Herinneringen, geselecteerd en overhandigd aan de Gemeente Delft.

 

DOEL
Het hoorbaar maken van de alledaagse leefomgeving, de stad als proces. Analyseren van en reflecteren op de organisatie van de stedelijke en openbare ruimte door te focussen op omgevingsgeluid en alledaagse ritmes.
 
UITGANGSPUNTEN
  • Door te luisteren naar de geluidsomgeving wordt er getracht om het bewustzijn te versterken over de organisatie van de stedelijke en openbare ruimte.
  • Iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de Spoorzone kan meedoen met het project. Er is ruimte voor verscheidenheid, een ander geluid is ook welkom.
  • Elke deelnemer is gelijkwaardig en werkt samen aan het project. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners, kunstenaars, initiatiefnemers of andere betrokkenen. 
  • Geluiden zijn door iedereen vrij te beluisteren, downloaden, bewerken en uploaden. Het geluid is collectief eigendom. 
  • Geen "participatie omwille van de participatie" maar een collectieve analyse én project waarin elke deelnemer meer inzicht kan krijgen in zijn of haar eigen leefomgeving. Bewoners kunnen zich laten horen door deelname aan het maakproces.
  • Verzamelen van geluid uit verschillende momenten in het proces van verandering om hiermee de stad als proces hoorbaar te maken.
  • Gebruik maken van de tijdelijke aard en het immateriële karakter van geluid.
Initiatief en artistieke coördinatie:
Donia Jourabchi
Taufan ter Weel
 
In samenwerking met:
Studio BNB, Anique Baltus & Hermen Bijleveld
Jared Brown
Matthijs M. Jansen
Marcel Moerenhout
Ivar Ooms
Jasper Speet
Martha Soria
 
kinderen van De Lange Keizer: Anar, Bas, Matis, Julie, Deejay, Jules, Dana
Gert-Jan Hammes
de anonieme graffiti artiesten bij de Irenetunnel
diverse bewoners van de Spoorzone
 
Website:
Arjen Zuidgeest, Goto Media
 
 
Algemene projectpartners: Gebruik de Lege Ruimte, Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD en Spoorzone Delft.
 
Partners deelprojecten: Erfgoed Delft (geluidsarchief); Bestemming 015, Dag van de Architectuur, VAK Delft en De Lange Keizer (workshops & compositie); Museumnacht Delft (geluidswandeling); Delft In-Ovatie en Science Centre Delft / TU Delft (o.a. Klankkast workshop en performance).
 
Financieel ondersteund door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (architectuur), Stichting DOEN en Fonds 1818 én onze donateurs via Voordekunst.
 
Met dank aan: Marjan van Gerwen en Rinske Wessels (Gebruik de Lege Ruimte), Jitske Zitman en Berend Jan Berens (WeSD), Carola van der Heijden (Cultuurvlinder), Linda Ammerlaan, Arjen Zuidgeest (Goto Media, website development), Erwin van Asbeck & Tanja Klop (Science Centre TU Delft), Pieter Petit (Delft in-Ovatie, Frank Koenen, Koen Noordenbos, Michael Daane Bolier, M&DB Architecten, Bas van der Wulp, Marjolein Beumer, Astrid Griffioen (WikiDelft, Archief Delft), Gert Jan Hammes, Joey Derwort en Margreet Verweij (De Lange Keizer), Raviv Ganchrow, Justin Bennett, Peter Pabon, Kees Tazelaar, Institute of Sonology, Elektronische Werkplaats, Ger Kouwenberg, Heidi Sohn, Tahl Kaminer, Miguel Robles-Duran, Cohabitation Strategies en Urban Asymmetries.
 
 
 
 
Contactpersonen: Donia Jourabchi & Taufan ter Weel
 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.